Видео урок

Видео към лекцията "Ним с Лазар" от курса Алгоритмично програмиране – Иво Дилов – Урок 48+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/4Gs8bw6rOuc