Видео урок

Видео към лекцията "Опростени задачи от bubble cup (25 февруари)" от курса Алгоритмично програмиране – Иво Дилов – Урок 48+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/Ce1_0GFSnnQ