Видео - 04.03.2018г.

Видео към лекцията "Игра CandyCrush. Двумерен масив, проверка дали индексите са в рамките на масива - 04.03.2018г." от курса Разработка на игри – Явор Никифоров – Урок 12+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/SrdqZ3bfs7Y