Видео - 11.03.2018г.

Видео към лекцията "CandyCrushSaga, търсене на комбо и да изчезват посочените лакомства - 11.03.2018г." от курса Разработка на игри – Явор Никифоров – Урок 12+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/QvWSTWfRPeo