Видео урок

Видео към лекцията "Заместване Станислав (4 март)" от курса Разработка на игри – Иво Дилов – Урок 36+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/sgOwcwB93mQ