Видео урок

Видео към лекцията "Търсене в на низ в низ (хеширане и KMP) (11 март)" от курса Алгоритмично програмиране – Иво Дилов – Урок 48+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/8W9ifCQMy1I