Видео урок

Видео към лекцията "Теория на игрите и KMP (18 март)" от курса Алгоритмично програмиране – Иво Дилов – Урок 48+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/l8k3PBKqdkQ