Видео урок

Видео към лекцията "HTML основи - част 2 (18 март)" от курса Разработка на игри – Иво Дилов – Урок 36+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/3i1E8OHLemw