Видео урок

Видео към лекцията "Задачки от софтуниада 2018 (25 март 2018)" от курса Алгоритмично програмиране – Иво Дилов – Урок 48+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/DB23as0s5k8