Видео урок

Видео към лекцията "3d графики (25 март 2018)" от курса Разработка на игри – Иво Дилов – Урок 36+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/-ybdZeApxj4