Видео урок

Видео към лекцията "Заместване Станислав (задачи от Софийски турнир) (1 април)" от курса Алгоритмично програмиране – Иво Дилов – Урок 48+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/5SeAEQBxtE0