Видео - 01.04.2018г.

Видео към лекцията "Роботи в поле, камера. Продължение - 01.04.2018г." от курса Разработка на игри – Явор Никифоров – Урок 12+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/AL3eDk4KmEM