Видео урок

Видео към лекцията "Заместване Станислав (15 април)" от курса Алгоритмично програмиране – Иво Дилов – Урок 48+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/ZOHQoWSCt7U