Видео урок

Видео към лекцията "Великденска школа (8 април)" от курса Разработка на игри – Иво Дилов – Урок 36+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/Pmk4zNKV2x4