Видео урок

Видео към лекцията "RMQ и индексни дървета (6 май)" от курса Алгоритмично програмиране – Иво Дилов – Урок 48+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/pU8TCEOkeZA