Видео урок

Видео към лекцията "Shooter3d довършване (6 май)" от курса Разработка на игри – Иво Дилов – Урок 36+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/4Vg5Ij7KAug