Видео - 20.05.2018г.

Видео към лекцията "Tower Defence, евклидово разстояние - 20.05.2018г." от курса Разработка на игри – Явор Никифоров – Урок 12+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/ZWKlLs28YxA