Видео - 27.05.2018г.

Видео към лекцията "3D Pong, променлива Z - 27.05.2018г." от курса Разработка на игри – Явор Никифоров – Урок 12+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/p74d1hUWMzI