Видео - масиви, задача Greedy Dwarf - стара версия на оценяващата система - 28 март 2013 - Жоро

Видео към лекцията "Подготовка за изпит" от курса JavaScript част 1 - март 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=lhea6KlLEJs