Видео (част 2)

Видео към лекцията "Примерен IT тест" от курса Април 2011 - Data-Driven ASP.NET уеб приложения.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=cOPfT7EAUsE