Видео

Видео към лекцията "Свързване на данни в ASP.NET" от курса Април 2011 - Data-Driven ASP.NET уеб приложения.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=r1tsG7WhZGM