Видео (част 1)

Видео към лекцията "Изграждане на цялостно ASP.NET data-driven приложение" от курса Април 2011 - Data-Driven ASP.NET уеб приложения.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=fIDapd-lGkw