Видео

Видео към лекцията "Примерен ИТ тест" от курса Февруари 2011 - HTML и уеб технологии.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=8bO_aWUHpe8&list=PL1D69D683AD858CA6