Видео

Видео към лекцията "Таблици и форми в HTML" от курса Февруари 2011 - HTML и уеб технологии.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=IiWoBSmaPc0&list=PL1D69D683AD858CA6