Видео

Видео към лекцията "Основи на CSS" от курса Февруари 2011 - HTML и уеб технологии.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=vFUSM-2YcPs&list=PL1D69D683AD858CA6