Видео

Видео към лекцията "CMS системи" от курса Февруари 2011 - HTML и уеб технологии.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=OVfjEuBpx94&list=PL1D69D683AD858CA6