Видео - 29 окт. 2012 - Ники

Видео към лекцията "Условни конструкции" от курса C# Част 1 - декември 2012.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=oMOUCXGb-XU