Видео - 9 април 2013 - Жоро

Видео към лекцията "Правилно форматиране на кода" от курса Качествен програмен код - април 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=NMEgTL1KcdE