Видео - 9 април 2013 - Станислав Велков

Видео към лекцията "Правилно именуване" от курса Качествен програмен код - април 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=Bwj_UZzNPws