Видео - 16.04.2013 г. - Наков

Видео към лекцията "Променливи, данни, изрази и константи" от курса Качествен програмен код - април 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/oMx4mjba6E4