Видео - 16.04.2013 - Наков

Видео към лекцията "Конструкции за управление, условни оператори и цикли" от курса Качествен програмен код - април 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/wfzoYJ5M6zA