Видео - инструменти за уеб дизайн (1 ноември, Наков)

Видео към лекцията "Въведение в Уеб и инстументи за разработка" от курса HTML основи - декември 2012.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=5aEyCoa-r24