Видео - Наков - 19.04.2013

Видео към лекцията "Висококачествени методи" от курса Качествен програмен код - април 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/_TC_nHmaJlk