Видео - Жоро (2 ноември)

Видео към лекцията "Въведение в HTML" от курса HTML основи - декември 2012.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=8eJvYvCy-bA