Видео

Видео към лекцията "Алгоритъм за търсене в низове на Knutt-Morris-Prat " от курса Април 2013 - Подготовка за НОИ.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=Ab2yXPPCpUs