Видео - 23.04.2013 - Наков

Видео към лекцията "Защитно програмиране и изключения" от курса Качествен програмен код - април 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/axeuSOo-En4