Видео - 23.04.2013 - Наков

Видео към лекцията "Бързодействие и оптимизация на кода" от курса Качествен програмен код - април 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/upFIrHAW9pA