Видео (Жоро)

Видео към лекцията "Цикли" от курса C# Част 1 - декември 2012.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=hqXKUWn1Ze4