Видео - въведение в програмирането - 17 септ. 2012 - Наков

Видео към лекцията "Въведение в програмирането" от курса C# част I - пролет 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=fuhRHaxSY_U