Видео - Custom testing framework - Ники

Видео към лекцията "Unit Testing" от курса Качествен програмен код - април 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=c7sGPnpJd2o