Видео - 23 април 2013 - Ники

Видео към лекцията "Test-Driven Development" от курса Качествен програмен код - април 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=_ErfsUaVN6U