Видео - 22 април 2013 - Ники

Видео към лекцията "Защитно програмиране и изключения" от курса Качествен програмен код - април 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=-B6mI-nbvPw