Видео - 22 април 2013 - Ники

Видео към лекцията "Бързодействие и оптимизация на кода" от курса Качествен програмен код - април 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=_yGpeK3U2Do