Видео - 15 април 2013 - Ники

Видео към лекцията "Променливи, данни, изрази и константи" от курса Качествен програмен код - април 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=PDYpL6T_ht4