Видео - 24.04.2013 - Иван Жеков

Видео към лекцията "Рязане на сайтове - workshop " от курса Рязане на сайтове - март 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=T5MZVIFojto