Видео - 26 април 2013 - Наков

Видео към лекцията "Unit Testing" от курса Качествен програмен код - април 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/oPxF1VH1Xs4