Видео - 26.04.2013 - Наков

Видео към лекцията "Test-Driven Development" от курса Качествен програмен код - април 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/zq8sBsjFi6c