Видео - AppHarbor - от курса по Разработка в Cloud среда

Видео към лекцията "Инструменти за разработка" от курса Качествен програмен код - април 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=zFtv3T0biwQ