Видео - 29 април 2013 - Ники

Видео към лекцията "Инструменти за разработка" от курса Качествен програмен код - април 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=2UDZ6eEA8GI