Видео - типове и променливи - 24 септ. 2012 - Ники

Видео към лекцията "Примитивни типове данни и променливи" от курса C# част I - пролет 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=cUS3r-GM6ks